Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się, który z trzech przedstawionych znaków najbardziej im się podoba. Wynik zaskakuje – dwie propozycje otrzymały jednakową liczbę głosów.

W czasie trwania konsultacji wpłynęło 1219 ważnych ankiet. Propozycje 1 i 3 zebrały identyczne poparcie – oba znaki otrzymały po 575 głosów. Na logotyp nr 2 głosowało zaledwie 69 osób.

– Poddaliśmy te trzy, wstępne propozycje pod ocenę gliwiczan, ponieważ logotyp ma być nośnikiem idei związanych z tożsamością miasta. Nie chcemy wprowadzać takiej zmiany bez opinii mieszkańców. Ponieważ wynik konsultacji nie pozwala na jednoznaczny wybór jednego z zaproponowanych znaków, prace nad wyłonieniem nowego logotypu Gliwic będą kontynuowane – mówi Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.

29 negatywnych opinii w sprawie nowego logo

W Gliwicach, podobnie jak w innych miastach i instytucjach, które zdecydowały się na zmianę logotypu, ta kwestia stała się przedmiotem dyskusji. Propozycje nowego logotypu Gliwic miały swoich zwolenników i przeciwników. Ci drudzy zachęcali nawet do nadsyłania na adres urzędu petycji, wzywających do modyfikacji zasad konsultacji lub ich anulowania. W efekcie tej akcji do Urzędu Miejskiego wpłynęło 29 negatywnych opinii.

Co dalej? Magistrat informuje „Będzie następny konkurs”

Konsultacje trwały od 13 września do 6 października 2017 r. Uprawnieni do udziału w głosowaniu byli mieszkańcy Gliwic. Pod głosowanie poddano 3 propozycje nowego logotypu. Uczestnicy konsultacji wyrażali swoje opinie za pomocą ankiety elektronicznej, dostępnej na stronie Gliwice.eu.

Konsultacje miały na celu poddanie ocenie mieszkańców trzech, wstępnych propozycji nowego logotypu, przygotowanych na zlecenie miasta przez agencję Rio Creativo. Przedstawione znaki różnił przede wszystkim wykorzystany symbol Gliwic. Dwa logotypy nawiązywały do Radiostacji, trzeci był graficzną transformacją gliwickiego herbu.

Propozycje przygotowała agencja Rio Creativo ze Słupska:

Właściwe prace nad logotypem, m.in. przygotowanie księgi znaku, która określałaby warianty kolorystyczne logotypu, dopuszczalne zmiany układu znaku oraz kolory tła, na którym można go umieszczać, miały się rozpocząć po wskazaniu przez gliwiczan, który ze znaków podoba im się najbardziej. Byłby to również czas na wprowadzenie koniecznych korekt graficznych, np. w zakresie proporcji poszczególnych elementów czy kroju czcionki.

Ponieważ jednak konsultacje nie wskazały jednoznacznie na preferencje mieszkańców Gliwic, prace nad wyłonieniem nowego logotypu będą kontynuowane. Miasto planuje ogłoszenie konkursu.

Sonda – gliwiczanie wybierają nowe logo (Wiadomości z 5 października):

r e k l a m a