500 lat reformacji. Jaki wpływ miało i ma wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze?

526
r e k l a m a