25 lat działalności placówki

l0 lipca 1992 Biskup Jan Wieczorek powołał do działania charytatywnego Caritas Diecezji Gliwickiej. Od tamtego czasu, a minęło już 25 lat organizacja pomaga potrzebującym - prowadząc domy dziennego pobytu, świetlice, pomagając niepełnosprawnym i potrzebującym, a także organizując wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. To zaledwie wycinek działalności tego podmiotu. Historię powstania, obecną sytuację i przyszłość tej instytucji nakreśli gospodarz i goście w programie Bliżej Boga.

114
r e k l a m a