Jego kariera jest doskonałym przykładem współpracy nauki z przemysłem – opracowane przez niego rozwiązania algorytmiczne z powodzeniem wdrażane są w projektach badawczo-rozwojowych dot18yczących obrazowania medycznego.

W Future Processing dr Nalepa zajmuje się między innymi metodami uczenia głębokich sieci neuronowych w celu analizy obrazów magnetycznego rezonansu jądrowego oraz tomografii komputerowej. Badania te prowadzone są na potrzeby dwóch projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego po wzmocnieniu kontrastowym w spersonalizowanej onkologii poprzez ekstrakcję nowych i ulepszonych biomarkerów (ang. Enhancing the diagnostic efficiency of dynamic Contrast-enhanced imaging in personalised Oncology by extracting New and Improved Biomarkers – ECONIB) i jest realizowany przez Future Processing oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, przy współpracy z grupą badawczą w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Celem drugiego projektu, który Future Processing prowadzi we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jest stworzenie platformy obliczeniowej do analizy obrazów angiografii metodą tomografii komputerowej i numerycznej mechaniki płynów.

– Nagroda im. Witolda Lipskiego jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w dziedzinie informatyki w Polsce. Jestem niezwykle zaszczycony tym, że mogłem znaleźć się w tak znakomitym gronie laureatów. To dla mnie nie tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim mobilizacja do dalszej pracy i do budowania zespołu badawczego, z którym będziemy rozwiązywać coraz trudniejsze (i jednocześnie coraz bardziej ekscytujące) problemy z zakresu uczenia maszynowego, obliczeń ewolucyjnych i analizy obrazów medycznych ­- mówi dr Jakub Nalepa.

Nagroda im. Witolda Lipskiego ustanowiona została dla wyróżniania młodych polskich naukowców-informatyków – zdolnych, innowacyjnych, współpracujących ze specjalistami z całego świata. Z inicjatywą tą w 2005 roku wystąpili: grupa polskich informatyków pracujących za granicą, Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wiadomości Gliwice – od poniedziałku do piątku premiera o godz. 17:15 w Telewizji Imperium dostępnej na terenie Gliwic w ofercie firmy Imperium Telecom:

r e k l a m a