Straż pożarna w Gminie Wielowieś. Sesja historyczna dla dzieci i młodzieży [VIDEO]