Zanim górnicy 4 grudnia pokłonią się uroczyście po raz kolejny swojej patronce św. Barbarze i św. Kindze, proponujemy Państwu codzienne foto-wycieczki szlakiem kopalni polskich obiektywem Mariana Jabłońskiego. Zaczniemy od kopalni piasku, granitu i kwarcytu.

Kopalnia Piasku „KOTLARNIA”

(na podstawie http://www.kotlarnia.com.pl/html/firma.html )
Działalność kopalni prowadzona jest przede wszystkim w obszarze produkcji kruszyw mineralnych ( żwiru, piasku suszonego i zwykłego o różnych granulacjach,).
Produkowana jest tu głównie: pospółka piaskowo-żwirowa, piasek budowlany, piasek płukany, żwir 2-8 mm oraz 8-16 mm.
Zakład produkcyjny kruszywa jest położony na granicy województw śląskiego i opolskiego, przy drodze łączącej Gliwice z Kędzierzynem-Koźlem i zajmuje się produkcją wysokojakościowych, uszlachetnionych kruszyw (płukanych, oczyszczonych z zanieczyszczeń organicznych, rozfrakcjonowanych). Odbywa się na dwóch nowoczesnych ciągach technologicznych.

Najczęstsze zastosowanie produktów Kopalni to:
– betony o markach powyżej BK 20,
– galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, itp.),
– prefabrykaty wilkogabarytowe żelbetowe i strunobeton.

Kopalnia granitu „STRZELIN”

(na podstawie Wikipedia i http://www.zpkstrzelin.pl/ )
Strzelińskie kamieniołomy granitu położone na zboczach wzgórza Gołka to największe wyrobisko kamienia nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Głębokość głównego wyrobiska sięga 120 metrów, jego długość to 650 a szerokość – 300 metrów!
Tutejszy granit znany jest daleko poza Strzelinem: służył jako budulec między innymi Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pomnika warszawskiej Nike, pomników ofiar faszyzmu w Oświęcimiu i w Treblince, berlińskiego ratusza, Biblioteki Jagielońskiej w Krakowie, starego mostu na Wiśle w Tczewie i Dworca Centralnego w Warszawie. Także strzelińska Rotunda św. Gotarda – jeden z najstarszych kościołów na Dolnym Śląsku, wzmiankowana już w 1233 roku, jest zbudowana z lokalnego surowca. Świadczy to o tym, że granit eksploatowano w Strzelinie już co najmniej osiemset lat temu. Na skalę przemysłową rozpoczęto wydobywanie granitu dopiero w I połowie XIX wieku. Od tego czasu zaczyna się stopniowa mechanizacja prac. Do dzisiaj stuletnie stalowe wieże wydobywcze są wykorzystywane do transportu urobku. Przez ten czas wrosły w pejzaż Strzelina stając się jednym z jego symboli. Obecnie kopalnia granitu jest przedsiębiorstwem prywatnym, jednak ze względu na jej wartość historyczną dla całej Ziemi Strzelińskiej podjęto działania mające na celu udostępnienie jej części dla potrzeb turystów.
Strzelińska kopalnia granitu – mimo, że największa i najbardziej znana – jest tylko jednym z bardzo wielu wyrobisk. Na terenie całego Powiatu Strzelińskiego jest bowiem kilkadziesiąt różnego rodzaju kamieniołomów – w większości już dziś nieeksploatowanych.
Zakład Przerobu Kamienia Strzelin zajmuje się produkcją i handlem elementów granitowych dla potrzeb budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego.
Do podstawowych elementów wykonywanych przez firmę należą: płyty chodnikowe i schodowe, kostka cięta fakturowana robiona z płyt, oporniki granitowe i stopnie blokowe, krawężniki granitowe drogowe, krawężniki granitowe mostowe, palisady granitowe cięto-łupane płomieniowane i cięte, parapety granitowe, okładziny schodów i murów, płyty ogrodowe jednostronnie cięte (wykorzystywane głównie przy budowie przydomowych ścieżek). Do wykonywania swoich produktów firma stosuje głównie granit z własnego wydobycia w Kopalni Granitu w Strzelinie (tzw.: drobnoziarnisty i średnioziarnisty).

Kopalnia łupków kwarcytowych „ JEGŁOWA” k. Strzelina

(na podstawie http://dolinakrynki.pl/przeworno/04.html )
Początek działalności kopalni datuje się na 1854 r.. Głównym eksploatowanym surowcem jest tutaj łupek kwarcytowy – skała barwy białej lub szarej, drobnoziarnista i drobnoporowata. Jest to jedyne tego typu złoże w Europie. Głównym składnikiem tych łupków jest kwarc, a podrzędnie występuje serycyt (drobnołuseczkowa odmiana muskowitu) oraz skaolinizowany skaleń. W wyrobiskach wydobywane są głównie łupki kwarcowe, ale można też tu znaleźć kryształ górski. Istnieją przesłanki, że kryształy górskie z tutejszych wyrobisk używane były do wyrobu ozdób już w czasach prehistorycznych. Ławice łupku nachylone pod kątem 30° mają zmienną grubość od 1,5 do 20 m. Pod uderzeniem młotka skała ta dzieli się na prostopadłościenne płytki. Niewątpliwie była to jedna z tych jej cech, która powodowała, że już w wiekach średnich łupek jegłowski stanowił atrakcyjny materiał budowlany, m.in. używano go do budowy wczesnośredniowiecznej katedry na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Służył również jako materiał szlifierski w ówczesnych pracowniach jubilerskich. Zresztą przez długie lata, już po uruchomieniu kopalni, stosowany był jako materiał ścierny. Później, kiedy okazało się, że jest to wspaniały materiał ogniotrwały zaczęto wyrabiać z niego tzw. kształtki, stosowane jako wykładziny pieców hutniczych. Obecnie mielony łupek kwarcowy jest przeznaczony na zaprawy do wymurówek w piecach hutniczych.

 

r e k l a m a