Zabytkowa kopalnia srebra i ołowiu w TARNOWSKICH GÓRACH

(na podstawie http://www.kopalniasrebra.pl/)
“Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
We wniosku znalazło się 28 obiektów, nie tylko w Tarnowskich Górach, ale też w sąsiednich Zbrosławicach i Bytomiu. Są to pozostałości po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku – kopalniane wyrobiska i szyby górnicze, system odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej oraz elementy krajobrazu kulturowego. Przez kilka stuleci na obszarze Tarnowskich Gór i okolic funkcjonowało kilka tysięcy kopalń; powstało tu ok. 20 tys. szybów i ponad 150 km podziemnych wyrobisk. Częścią tego kompleksu są dwa najbardziej znane obiekty – Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga. 600-metrowy fragment sztolni służącej kiedyś do odwadniania kopalni dziś turyści przepływają – pod ziemią – łodziami. To najdłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna pokonywana w ten sposób. Sztolnia została udostępniona turystom w 1957 r. Z kolei Zabytkowa Kopalnia Srebra to jedyna w Polsce trasa turystyczna, wytyczona w podziemiach będących pozostałością po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku. Stanowi niewielki fragment dawnej kopalni Fryderyk. Do zwiedzania została udostępniona w 1976 r. Przygotowany dla zwiedzających prawie 2-kilometrowy szlak przebiega 40 m pod ziemią.
Zarówno sztolnia, jak i kopalnia są od lat na prezydenckiej liście Pomników Historii. Ponadto od listopada 2014 r. kopalnia jest tzw. punktem kotwicznym sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), skupiającego ok. 200 zabytków techniki w Europie. Obiekty te należą też do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

KOPALNIA SREBRA W TARNOWSKICH GÓRACH – SZYB „ANIOŁ”:

SZYB „SYLWESTER” – SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA:

Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu „SZKLARY” k. Ząbkowic Śl.

(na podstawie http://kopalniaszklary.pl/)

To unikatowe miejsce w Polsce i w Europie, ze względu na wyjątkowe walory występujących tutaj cennych kamieni jubilerskich, takich jak przepiękne zielone Chryzoprazy, mlecznobiałe Opale i o czerwonym zabarwieniu Karneole.
Lubował się w nich ogromnie król Prus – Fryderyk II Wielki. Dzięki niemu Chryzopraz nazwano „Dolnośląskim Zielonym Złotem”. W 1890 roku uruchomiona zostaje tutaj kopalnia rud Niklu i cennych, jubilerskich kamieni. W roku 1914 otwarto kolejną sztolnię – sztolnię „Robert” ( Robert Stollen ), w której to funkcjonuje Podziemna Trasa Edukacyjna. Należy zaznaczyć, iż drugim miejscem z tak ogromnym złożem nagromadzonych cennych kamieni ( minerałów ) jakim były kiedyś Szklary jest obecnie Australia. Macie zatem Państwo wyjątkową okazję zobaczyć u nas te piękności, bez konieczności wyjazdu na inny kontynent.
W trakcie podziemnej wycieczki turyści dowiadują się szczegółów o historii górnictwa i hutnictwa w Szklarach, prezentowane są na ścianach skalnych cenne minerały, schron przeciwatomowy z okresu PRL-u, z wystawionymi tam niezwykle atrakcyjnymi Chryzoprazami, Opalami, Karneolami i innymi minerałami masywu Szklar.

Kopalnia uranu „KLETNO”

(na podstawie https://kletno.pl/kopalnia/)

Kopalnia uranu „KLETNO” położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 sztolni, 3 szyby, a sumaryczna długość wszystkich wyrobisk górniczych wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto tu 20 ton uranu. Udostępniona w sierpniu 2002 roku do zwiedzania sztolnia nr 18 – sztolnia fluorytowa, znajduje się przy drodze łączącej Kletno z Sienną. Stanowi ją wyodrębniony system wyrobisk znajdujący się w północno-wschodniej , najwyżej położonej części kopalni. Zobaczyć tu można wiele atrakcyjnie oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów (fluoryt, ametyst, kwarc i innych). Długość udostępnionych wyrobisk to około 400 m chodników o szerokości 1,5-2 m, wysokości 1,7-do ponad 2 m.
Kopalnia znajduje się w powiecie kłodzkim, na północnym zboczu Masywu Śnieżnika, na drodze łączącej Kletno z Sienną. Udostępnione wyrobiska pochodzą z okresu poszukiwań i eksploatacji uranu przez ZSRR w latach 1948 – 1953 oraz fluorytu do 1958 roku. Trasę o długości około 400 m, gdzie można zobaczyć m.in. atrakcyjnie oświetlone wystąpienia miejscowych minerałów oraz szereg specjalnych ekspozycji, zwiedziło 70 000 turystów.
Coroczne zawody w poszukiwaniu minerałów odbywają się w Kletnie w połowie sierpnia. Impreza ta, jedyna tego typu w Europie, nosi nazwę „Międzynarodowych mistrzostw Polski w poszukiwaniu minerałów” (www.mistrzostwa.kletno.pl). Odbywają się one w przygotowanych odkrywkach na hałdzie przylegającej do początkowego odcinka drogi z parkingu PTTK w kierunku Siennej.

r e k l a m a