Tylko jeden radny, Kajetan Gornig z Platformy Obywatelskiej, wstrzymał się od głosu. Z inicjatywą wzniesienia Pomnika Powstań Polskich, upamiętniającego wydarzenia o charakterze narodowowyzwoleńczym, wystąpiło gliwickie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej. Obiekt będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części placu Krakowskiego od strony ul. Wrocławskiej. Proponowana budowa Pomnika zostanie sfinansowana z funduszy pochodzących od sponsorów i zbiórki publicznej.

Nowy pomnik na pl. Krakowskim – projekt (fot. UM Gliwice):

Wiadomości Gliwice 15 grudnia:

r e k l a m a