Przedstawiciele przedsiebiorstw Future Processing, FPinstruments i KP labs doszli do wniosku – razem możemy więcej i stworzyli wspólnymi siłami konsorcjum Fp Space. W eksploracji bierze udział także Politechnika Warszawska. W grę wchodzą cztery projekty, które mają zostać później wykorzystane na potrzeby zwykłego Kowalskiego. Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, górnictwo czy obronność – to tylko kilka sektorów, które mają zyskać na danych pozyskanych podczas badań kosmosu.

Wiadomości Gliwice 19 grudnia:

r e k l a m a