Malunek, który na pewno wzbudza spore zainteresowanie, doskonale widoczny jest od strony ulicy Kozielskiej. Graficznie przedstawia on wizerunek króla Jana III Sobieskiego oraz mapę pochodu wojska polskiego prowadzonego przez monarchę na bitwę określaną przez historyków jako „Odsiecz Wiedeńska”. Zanim jednak armia dotarła do Wiednia, musiała przemaszerować przez Śląsk, a na miejsce noclegu Jana III Sobieskiego wybrano właśnie Gliwice. Odnosząc się do tego wydarzenia na muralu obok podobizny władcy znalazło się miejsce na krótki panegiryk – „Tu przebywał Jan III Sobieski. Król Polski, Obrońca Europy. Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Zjednoczeni Patrioci”. Wcześniej konsultowany był przez proboszcza, a zgodę na malunek wyraził wojewódzki konserwator zabytków.

r e k l a m a