Powstaje Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

W czwartek, 21 grudnia, o godz. 11:00 w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Politechniką Śląską dotyczącej uruchomienia projektu Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia”. Projekt będzie realizowany wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.

70

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu będzie zlokalizowane w Zabrzu na terenie kampusu Politechniki Śląskiej. Na centrum będzie się składał zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, mające być odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny, zwłaszcza w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej.

Dzięki temu, że udało się zaprosić do współpracy firmę Philips, realizowany wspólnie z nią projekt wpłynie z pewnością na rozwój innowacyjnych technologii badawczych i produkcyjnych w naszym regionie, a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego w zakresie inżynierii biomedycznej. Dodatkowo projekt ten umożliwi uczestnictwo w polskich i europejskich platformach technologicznych w branży wyrobów medycznych i spowoduje zwiększenie atrakcyjności śląskich firm i całego naszego regionu.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 92 mln zł.

Wiadomości Gliwice 20 grudnia:

r e k l a m a