Służba Więzienna pomaga zwierzętom przetrwać zimę

Areszt Śledczy w Gliwicach oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami już od dłuższego czasu działają wspólnie na rzecz gliwickich zwierząt. Koniec roku stał się okazją do podsumowania efektów dotychczasowej współpracy.

219

Osadzeni, w ramach prac społecznych, wykonywali budy mieszkalne dla zwierząt wolno żyjących pozostających pod opieką gliwickiego oddziału TOZ-u. Zdaniem Janiny Szymanek – prezes organizacji, wyprowadzenie kotów z piwnic do ich własnych domków pozwala na odsunięcie miejsc karmienia i bytowania kotów od budynków mieszkalnych, co polepsza komfort życia mieszkańców i zwierząt. Wykonane przez więźniów budy zostały już umieszczone przez organizację na terenie miasta. W okresie zimowym stanowią one niezastąpione schronienie dla podopiecznych stowarzyszenia.

– Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie działać na rzecz zwierząt. Dzięki wsparciu Aresztu Śledczego w Gliwicach nasi podopieczni będą mieli zapewnione na zimę ciepłe schronienie. W imieniu swoim oraz całego naszego stowarzyszenia dziękuję za serce okazane na rzecz zwierząt w naszym mieście – podkreślała Janina Szymanek, prezes gliwickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Prace społeczne więźniów to element programu resocjalizacyjnego “Podaj łapę”, realizowanego na terenie gliwickiej jednostki penitencjarnej od kilku miesięcy.

– Praca uznawana jest za jeden z podstawowych narzędzi resocjalizacyjnych. Założeniem programu, oprócz samej aktywizacji zawodowej skazanych, było również modelowanie i wzmacnianie wśród jego uczestników korektywnych postaw wobec zwierząt. To z kolei pozwala na kształtowanie u skazanych wrażliwości, odpowiedzialności, empatii i innych cech niezwykle ważnych w perspektywie późniejszej efektywnej readaptacji społecznej – twierdzi szer. Natalia Szarapow, psycholog i autor programu.

Prezes podziękowała również osadzonym, którzy wzięli udział w tej inicjatywie.

– Cieszymy się, że mogliśmy coś dać od siebie. Przecież mamy jakiś dług do spłacenia wobec społeczeństwa. Mamy nadzieje, że nasza praca pomoże innym – mówili podczas spotkania gliwiccy aresztanci.

Zatrudnianie i aktywizacja zawodowa skazanych to jeden z elementów ogólnopolskiego programu “Praca dla Więźniów”, który Służba Więzienna realizuje od ponad roku. W samym gliwickim areszcie codziennie do pracy kierowanych jest 128 skazanych, a wskaźnik zatrudnienia sukcesywnie rośnie.

– Oprócz współpracy z kontrahentami zewnętrznymi, Areszt Śledczy w Gliwicach chętnie współpracuje w tym zakresie również z organizacjami pozarządowymi. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej – podkreślił dyrektor gliwickiego aresztu, ppłk Dariusz Wajszczyk.

Spotkanie, jakie miało miejsce na terenie Aresztu Śledczego 20 grudnia br., było okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz sformułowania planów, co do dalszej współpracy aresztu z Towarzystwem.

Wiadomości Gliwice:

r e k l a m a