Powodzenie Hitlera w błyskawicznym zdobyciu Europy, nie uśpiło wodza III Rzeszy Niemieckiej. Wręcz przeciwnie – jego plany strategiczne, sposób zarządzania armią, politykami i podbitą ludnością Europy są morderczo niesamowite. Kolej szynowa miała wówczas się stać głównym środkiem niemieckiego wojennego transportu praktycznie przez całą Europę. Jak zamierzał Hitler to zrobić, co III Rzesza zdążyła zbudować a co z tego zostało do dziś, możemy na własne oczy zobaczyć zupełnie niedaleko Gliwic. Zanim jednak nasi widzowie doczekają się cieplejszych dni na taką samodzielną wędrówkę – zapraszamy na pierwszy odcinek Detektywa Historii w cyklu „Kolejowe tajemnice III Rzeszy”.

Premiera nowego odcinka w środy o godz. 16:30 w Telewizji Imperium dostępnej na terenie Gliwic w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telecom.

Kolejowe tajemnice III Rzeszy cz. I (fot. Marian Jabłoński):

9 KOMENTARZE

 1. Witom wele strzody

  Mys’la ze niy wszyske czytelniki i widze wiedzom co je na tych fotografiach i kaj som te obiekty. Ciekawych je tysz eli wszysko co mo byc’ poruszone we filmie je faktycznie dzieuym z czasow III Rzeszy. A czasy tamte to niy ino niyzrealizowane projekty komunikacji (szyroko pojyntyj) take jak ta 3-metrowo w rozstawie kolyj zelazno, ale i juz faxy, telewizja, helikoptery wojskowe i wiela rzeczy kere dzisiej przeciyntny czytelnik/widz kojazy dopiyro z czasami powojynnymi. W kozdym razie ciekawy je zech jakm „Detektyw historii” to nom sam pokoze.

  ps

  Ale i wczes’niyjsze czasy miauy swoje ciekawe pomysuy – np tzw „zelazno kolyj wodno”, kero powstaua na kanauach jeszcze zanim hitlerowcy doszli do rzondow.

 2. Witom

  Niywiym czi to sam kogos’ interesuje z tom „kolejom olbrzimym” kero zostaua napomkniynto w „Detektywie historii”, ale pora rzeczy sam wypado tak szkryfnonc’ coby pozbyc’ sie niyporozumiyn’, kere podejzywom ze wzglndow czasowych, mogom po tym filmie zakludzic’ coniykerych widzow do buyndnych wnioskow. Czyns’c’ obiektow kere pokozywou „Detektyw historii” niy pochodzom ze czasow rzondow Adolfa Hitlera, ino ze lat wczes’niejszych (budynki kolejowe, ta obrotnica to ino przikuady ). Tyn pyskowicki wynzeu kolejowy bou faktycznie planowany jako punkt przeuadunkowy dlo dobr transportowanych ze wschodu itd, usw. Ta „kolyj olbrzim” to wymys’lou = podsunou Hitlerowi jako idea, znany nom z inkszych tematow F. Todt. Speer bou architektym kery te idee budowlane i przedsiynwziyncia Hitlera na papiyrze i Hitlerowi przeistaczou z odniego wizji w gotowe projekty. Faktym je ize ta trasa kolejowo (Berlin-Breslau i dalyj przez Peiskretscham=Pyskowice, Hindenburg=Zabrze, Katowice itd) zaplanowano boua jako czns’c’ tego przedsiynwziyncia. Projekt tyn ale wogole ino w paru miejscach /np Berlin i München) doczeou sie konkretnych robot, przigotowan’ i przedsiynwziync’), reszta jako couki projekt miaua byc’ wykonano dopiro po tzw wygranyj wojnie. Jak ktos’ bydzie chciou wiyncyj na tyn temat sie dowiedziec’ to prosza dac’ znac’ a przedstawia sam i jakes’ plany i ilustracje, no i wiyncyj wiadomos’ci ewyntualnie. Mys’la ale ze narazie ale najprzod poczekomy na to co nom kolejny odcinek „Detektywa historii” jeszcze w zapowiedziynym temacie i w tym synsie prziniesie, a potym ewyntualnie pondzie temat rozwinonc’. Temat tyn je czyns’ciom skuadowom szyrszego planu budowli monumyntalnych w swojyj wielkos’ci i funkci. Temat tysz tyn je naprowdy ciekawy i ze wzglyndu na idee w nim zawarte, kere dzisiej jako rozwionzania techniczne/techologiczne po czns’ci faktycznie funkcjonujom. Wiela projektow i rozwionzan’ technicznych kere w tamtych czasach naukowcy III Rzeszy opracowali dopiyro lata a nawet dziesiontki lot po wojnie zrealizowane zostauy np przez Amerykanow i inkszych kerzy niy ino naukowcow ale i same projekty, urzondzynia itd wywiyzli do swoich cyntrow naukowo-badawczych. Dzisiej no jeszcze na zakon’czynie zdradza jedyn szczegou tyj „kolei olbrzima” = cugi (pociongi) miauy miec’ dugos’ niykedy nawet przekraczajonco 1 kilometer … .

 3. Większość informacji przekazana Państwu to czyste projekty bez realizacji. Ale – tysiące ludzi przy tym zginęło, niemieckie firmy zarabiały na tej śmierci pieniądze, dziesiątki niemieckich biur projektowych kombinowało jak w praktyce zrealizować monstrualne pociągi przemierzające z prędkością 250 km /godz trasę z głębi Rosji Radzieckiej i kresów polskich ziem nad Atlantyk.To co planowano, będzie jeszcze tematem II odcinka. Ale już teraz można śmiało powiedzieć że będzie to kolejne opracowanie dokumentalne oparte nie tylko na teorii ale na „dotknięciu” betonowych kolosów ręką. One są naprawdę i to wśród nas przecież. Analizowałem ślady po istniejących torach kolejowych do miejsc które przecież były dopiero budowane, to wszystko „żyło” 70 lat temu a ślady są do dziś. Teraz las jest goły i bez liści i traw – widać wszystko jak na dłoni. Pyskowice to nie Ameryka za oceanem tylko 10 km od Gliwic. Zabrza, Bytomia. Kto o tym wiedział ? Może 10 % ludzi, reszta jest nieświadoma tego co ma pod ręką. Proszę uważnie słuchać i patrzeć za tydzień – dowiecie się co nas czekało gdyby Hitler wygrał wojnę z Europą czy nawet ze światem. To szaleństwo, ale było bardzo blisko nas.
  =M================

  • Witom

   Wspomniouech sam o monumyntalnych przedsiynwziynciach zwionzanych z tym olbrzimim kolejowym projektym – kery zresztom zarzond koleii w czasach Hitlera niychyntnie w wiynkszos’ci widziou – chociosz bou to przeca ino projekt rownoleguy do normalnyj koleii. Powionzane miauo to byc’ po wspomniynyj „wygranyj wojnie” ze stolicom s’wiata o mianie „Germania”. Siec’ tyj „koleii olbrzima” uonczyc’ miaua miyndzy inkszymi Paryz, Istanbou, Wiedy’n i wiela inkszych znanych miejsc. Tyn odcinek kery miou sie ciongnonc’ przez nasze okolice szou dalyj wele Krakowa dalyj Lwow, Kijow, Poltawa, i na kon’cu Rostow, a w pozniejszyj fazie przez Baku aze do Persji. Zeby byc’ scisuym to musza stwierdzic’ ize te niydokon’czone wiadukty (na kerych stou „detektyw historii” na zicher niy bouy czynsciom tego projektu kolei zwanyj przez jyj pomysuodawcy Todt’a i Hitlera, jak i Speera, mianym „Reichsspurbahn” – – one ale to bou ale projekt tamtych czasow kery do czasu zwyciynstwa miou speuniac’ podobno rola na tym odcinku = wynzeu kolejowy na szlaku na wschod. I w tym synsie tysz bou tyn wynzeu wtedy rozbudowywany – niykere budowle niyskon’czono. Ale nazod to tyj szyrokyj i olbrzimiyj koleii. Podpowia juz cos’ czego raczyj niy bydzie w nastympnym odcinku – – lokomotywy bouy zaplanowane na wysokos’c’ 7 metrow, dugos’c’ kilkudzies’ynciu metrow. Szyrokos’c’ toru na som koniec, drogom kompromisu w stosunku do A. Hitlera, ustalono na ino 3 merty (piyrwotnie bouy i szyrokos’ci 4 a nawet 7 metrow rozpatrywane). Jake to miauo byc’ przetsiynwziyncie (juz np praktycznie wdrazane przi budowie nowego banhofu we Monachium) niych s’wiadczy fakt ze bouy juz rysunki techniczne projektow wszyskich wagonow, roznego typu lokomotyw /nawet elektrycznych!/, i w tym np wagonow platform dlo transportu jednostek puywajoncych o wadze 1000 ton. Co z tego projektu funkcjonuje np w naszych czasach to tzw systym transportu tzw „kontynerow”, kery w tym projekcie tysz bou przedcstawiono szczeguowo na rysunkach i projektach. Zachowauy sie niy ino plany ale i modele niykerych wagonow kere w niymieckich muzeach idzie podziwiac’ do dzisiej. Rozrozniano skuady osobowe i towarowe, osobowe to wagony tysz i ze kinym, i wieloma luksusowymi rzeczami. Boua ale i planowane wagony miyj ekskluzywne. Przedziauy bouy bo po obu stronach korytarza, a taki osobowy cug to wiyncyj jak 1500 pasazerow, kere do dyspozycji mieli nawet wagon kompielowy, wspomniane juz kino na prawie 200 widzow, abo np cukernia. Co do spomnianyj troszka niys’cis’le szyrokos’ci miary ponad 5 metrow to oczywis’cie chodziou tam niy o rozstaw kou ino o szyrokos’c’ w odniesiyniu do szyrokos’ci wagonu – a ta boua wedog planow w przipadku np wagonu osobowego 3 klasy szyrokos’ciom 6 metrow. Ale narazie na poczontek mozno tego starczy … .

   ps

   Pryndkos’c’ 250 km na godzina to pryndkos’c’ skuadow osobowych, skuady towarowe to wielkos’c’ o miyjwiyncyj pouowa stego „ino” 🙂

   • oczywis’cie tyn cug miou miec’ nia 1500 ale 4000 pasazerow – przepraszom za ta „mauo” pomyuka 😉

    I przi okazji jeszcze jedna in kszo „mauo” uwaga. Czynsto czyto sie o tysioncach abo dziesiontkach zatrudnionych robotnikow przimusowych przi wspominanych sam budowach (np „Riese”). Oczywistom je dlo badaczy tych geszichtow rzecz ize cza sam rozrozniac’ czasokres = czi byli oni na przestrzyni lat w sumie w tyj liczbie zatrudniyni czi niy, no i czynsto myli sie liczba wszyskich zatrudnionych przi danym projekcie ludzi w tym samych Niymcow, robotnikow kerzy sie zguaszali na ochotnika i faktycznie tych przimusowych i tych ze obozow pracy itd itp. Niy mom zamiaru sam pomiyjszac’ ludzkego ciyrpiynia i liczba ofiar tyj niywolniczyj pracy, ale trzeba to rozrozniac’, bo wiela tych projektow w danych statystycznych rozroznio i pokazuje ze np niykedy te liczby cza dyferyncjowac’, kaj niymiecke pracownicy np byli wiynkszos’ciom, potym tzw robotnicy obcokrajowcy byli nastympnom wielkos’ciom a wiynzniowie obozow np (ogolnie) mianowanych w uproszczyniu „koncyntracyjnych” boua liczba miyjszo niz ta kero niys’cis’le sie niyjednokrotnie w roztomaitych opracowaniach napotyko. To niy mo ale, jeszcze roz powtarzom, pomiyjszac’ tragedii ludzi kerzy tam zmuszani byli do roboty i czynsto umiyrali abo ciyrpieli.

 4. Jeszcze cos’ zapomniouech dodac’. Wspomniane we filmie bouo o ogrodkach przi ulicy Czechowickyj. To muszom byc’ ogrodki kere kedys’ nalezauy do huty (abo zakuadow – w razie potrzeby to sprawdza jak by co …) we Laband (czasy powojynne). To miyjwiyncyj ta okolica kaj tysz boua niydaleko potym cyntrala nasiynno.

 5. Za młodu cały czas się kręciłem koło tych i innych budowli ,te odcięte od rzeki nazywano „bałsztangami”,
  koledzy grali tam w hokeja to były czasy , miło tak sobie powspominać , wielkie dzięki za filmy..

 6. Przi okazji inkszego tematu natrefiouech na wiadomos’c’ o tyj firmie Holmann AG i na terynie miasta Glywice. Philip Holzmann AG we Glywicach znondziecie juz wiyncyj jak 20 lot wczes’niyj niz czas omawiany we tym filmie/temacie. Firma ta miaua siedziba na terynie dzisiejszyj ulicy Paulinskiej. Wtedy boua to Paulstr. Siedziba tyj firmy znondziecie i dzisiej tam kaj kedys’ bou nr 4. Wtedy miyndzy inkszymi juz ta firma u nos oprocz budowania coukich osiedli zajmowaua sie tysz tak np i miyndzy inkszymi asfaltowaniyn. Po niymiecku pouno nazwa boua i adresa bouy:

  Philipp Holzmann Aktiengeselschaft, Frankfurt am Main, Zweigstelle Gleiwitz Oberschlesien, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Offener Asphaltfabrikation. Paulstraße 4. Tel 2728

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko