Pierwotny ruch – skauting powstał na początku XX w. jako inicjatywa brytyjskiego generała Roberta Baden-Powella. Jego głównym celem było kształcenie charakteru młodych ludzi w równości i tolerancji, bez względu na pochodzenie, w oparciu o służbę narodowi, Bogu i bliźnim. Idea skautingu rozpowszechniła się bardzo szybko po całym świecie, docierając też do Polski, gdzie już w 1911 r. zostały powołane trzy pierwsze drużyny skautowe. W czasie trwania zaborów, młodzi ludzie głosili myśl niepodległościową i tworzyli środowiska patriotyczne. W 1918 roku, oficjalnie na ziemiach trzech zaborów powołany do życia został Związek Harcerstwa Polskiego. Dwa lata później harcerze wykazali się wkładem w obronę Polski podczas wojny polsko-bolszewickiej, a podczas drugiej wojny światowej utworzyli Szare Szeregi – organizację walczącą z okupantem. Senat uzasadnił swoją decyzję nie tylko ważnym wpływem harcerstwa na historię Polski, ale też obecnym zasługom harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej (fot. materiały prasowe):

Jak skomentowała to hm. Anna Nowosad pełniąca funkcję Naczelnika ZHP – „To dla nas olbrzymi zaszczyt, że Senat postanowił ustanowić rok 2018 rokiem harcerstwa. To dla nas naprawdę wielkie wyróżnienie. Nadchodzący rok to dwie bardzo ważne rocznice – 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, mam nadzieję, że uda nam się spotkać wspólnie na harcerskim szlaku.”
Związek Harcerstwa Polskiego, który obecnie jest największą organizacją harcerską w kraju liczy aż 110 tys. członków. Dzięki 12 000 instruktorom – wolontariuszom, młodzi ludzie kształceni są w duchu wartości i patriotyzmu na aktywnych oraz odpowiedzialnych obywateli. Uczestnicząc w zbiórkach rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają przydatną wiedzę, ale też poznają piękno przyrody i uczą się samodzielności.

Harcerze będą przez cały rok świętować to ważną rocznicę, ale najważniejszym i największym wydarzeniem organizowanym z tej okazji będzie bez wątpienia wspomniany Zlot ZHP Gdańsk 2018. Odbędzie się on w sierpniu na wyspie Sobieszewskiej i weźmie w nim udział ponad 15 tysięcy harcerzy (w tym harcerze z powiatu gliwickiego).

Wiadomości Gliwice 10 stycznia:

r e k l a m a