Co roku nasze miasto opuszcza kilka tysięcy osób. Przyczyny są różne, od emigracji zarobkowej po wyprowadzkę do gościnnych miasteczek peryferyjnych. Według prognoz katowickiego GUS w okolicach 2030 roku prawdopodobnie liczba Gliwiczan spadnie poniżej 150 tysięcy, co biorąc pod uwagę fakt, iż w 1996 roku nasze miasto liczyło 213 tys. mieszkańców może być liczbą nieco zatrważającą. Warto podkreślić, że mniej mieszkańców to mniejsze wpływy do budżetu miasta. Więcej pracowników dojeżdżających do pracy – to większe wydatki na remonty dróg i szybsza ich degradacja.

Mieszkańcy Gliwic – stan na koniec 2017 roku (źródło UM Gliwice):

Wiadomości Gliwice 11 stycznia:

r e k l a m a