Kompleksowa przebudowa stacji Gliwice pozwoli na zwiększenie przepustowości węzła kolejowego, co usprawni przewóz ładunków do Śląskiego Centrum Logistyki, będacego administratorem gliwickiego portu. Wartość całej inwestycji to 30 mln złotych a jej wykonawcą jest Spółka PKP PLK. Przewidywany termin jej zakończenia to koniec listopada 2018 roku. Przebudowa finansowana jest w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” będącego częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Zobacz także – kolejowe tajemnice III Rzeszy:

r e k l a m a