Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zakład Usług Komunalnych rozpoczęły Akcję “Zima”, w ramach której monitorują stan chodników i przejść w centrum miasta. W przypadku gdy zauważymy nieodśnieżony lub chodnik w centrum miasta, który jest administrowany przez ZDM możemy poinformować o tym koordynatora akcji pod numerem telefonu 607-606-225 oraz 607-584-607.

W ramach swojej akcji Miejski Zakład usług komunalnych prowadzi odśnieżanie alejek i schodów w parkach, placach i cmentarzach. Specjalnej uwagi wymagają także, dachy, które muszą być odśnieżane i pozbawiane sopli. Obie instytucje odpowiadają z chodniki i obiekty będące własnością miasta. W przypadku pozostałych chodników i dachów odpowiedzialność spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości prywatnych.

Wiadomości Gliwice 18 stycznia:

r e k l a m a