Święcenia biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej ks. Andrzeja Iwaneckiego

Na specjalne życzenie naszych widzów wyemitujemy dziś i jutro na naszym kanale relację ze święceń biskupich księdza Andrzeja Iwaneckiego, które odbyło się 7 stycznia w gliwickiej katedrze. Godziny emisji 16:27, 18:27, 20:27, 21:27, 23:27.

386

Biskup Andrzej Iwanecki – życiorys (materiały prasowe Kurii Diecezjalnej w Gliwicach)

Urodził się 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich. Jest synem zmarłego w 2016 roku Wilhelma, byłego sztygara oddziałowego kopalni „Siemianowice” i Anny zd. Wieczorek, emerytowanej nauczycielki. Ma czworo rodzeństwa: dwie siostry i dwóch braci, z których jeden zmarł w 2013 roku.

Sakrament Chrztu Św. przyjął 20 listopada 1960 roku w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. W tej samej parafii 16 kwietnia 1972 roku przyjął Bierzmowanie.

Przyszły biskup uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śl., a następnie do nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 21. W 1975 roku rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., którą ukończył egzaminem maturalnym w roku 1979.

W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie formacji seminaryjnej przyjął kolejne posługi: lektoratu (20 października 1983 r.), akolitatu (5 kwietnia 1984 r.) i został przyjęty do grona kandydatów do święceń (28 wrzesień 1984 r.). 24 lutego 1985 roku przyjął święcenia diakonatu. 27 marca 1986 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego Biskupa Diecezji Katowickiej Damiana Zimonia.

Po święceniach został tymczasowo skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu, a następnie do parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. Od września objął swoją pierwszą placówkę duszpasterską w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. W tym czasie podjął dalszą naukę z zakresu teologii pastoralnej na Studium Teologicznym w Katowicach, należącym do Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1989 roku został mianowany wikarym w parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej, a następnie w 1990 roku w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskich Górach – Strzybnicy. Na tym stanowisku zastała go decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o utworzeniu diecezji gliwickiej w 1992 roku i został inkardynowany do nowej diecezji.

W grudniu 1992 został wybrany po raz pierwszy na członka Rady Kapłańskiej diecezji gliwickiej i ponownie w roku 1997. W tym też roku został powołany do Kolegium Konsultorów.

W 1995 roku został mianowany wikariuszem parafii Św. Franciszka w Zabrzu, a następnie w październiku mianowany przez Biskupa Gliwickiego Moderatorem Ruchu „Światło – Życie” dla rejonu obejmującego dekanaty zabrzańskie. Po przejściu na emeryturę dotychczasowego proboszcza parafii Św. Franciszka w Zabrzu ks. Gintra Króla w 1998 roku, został mianowany nowym proboszczem.

Był m.in. kapelanem Szpitala Miejskiego nr 1 w Zabrzu. Prawie każdego roku, także już jako wikary, prowadził rekolekcje oazowe dla młodzieży. W 2001 roku został mianowany dziekanem Dekanatu Zabrze. W tym czasie w związku ze śmiercią proboszcza parafii Św. Antoniego w Zabrzu, pełnił obowiązki administratora parafii do ustanowienia nowego proboszcza. Zaś w 2007 roku został rejonowym wizytatorem nauki religii.

W 2008 roku ponownie został członkiem Rady Kapłańskiej, tym razem z nominacji biskupa, którą pełnił także przez kolejną drugą kadencję. W tym samym roku Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność Kapelana Jego Świątobliwości. W ostatnich latach był także jednym z delegatów Biskupa Gliwickiego do udzielania młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Dnia 18 listopada 2017 roku Ojciec Święty Franciszek minował ks. prałata Andrzeja Iwaneckiego biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej, nadając mu jednocześnie stolicę tytularną Arcavica.

Sakrę biskup nominat przyjął 7 stycznia 2018 roku, w czasie Mszy św. sprawowanej w gliwickiej katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła o godz. 12.30. Głównym konsekratorem był Biskup Jan Kopiec, Biskup Diecezji Gliwickiej. Współkonsekratorami – Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

Jako swoje zawołanie biskup nominat wybrał słowa „Jezus jest Panem”.

Zobacz zdjęcia ze święcenia ks. Andrzeja Iwaneckiego na biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej z 7 stycznia:

r e k l a m a