System działa od 2013 roku. Główną innowacją ITS-u będzie nadanie około 160 autobusom komunikacji publicznej a także pojazdom uprzywilejowanym (policja, pogotowiu, straży pożarnej) priorytetu przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W ramach modernizacji powstaną też kolejne tablice zmiennej treści, dynamicznie informujące o aktualnej sytuacji drogowej, oraz punkty pomiaru ruchu dostarczające danych na temat natężeń ruchu w mieście. Kolejną innowacją będzie wprowadzenie systemu wagowej preselekcji pojazdów. W planach jest również rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych oraz budowa stacji do ładowania samochodów z napędem elektrycznym. Dwie ogólnodostępne stacje będą zlokalizowane przy Urzędu Miejskim i siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Dotychczasowy koszt rozbudowy systemu detekcji i modernizacji wybranych sygnalizacji świetlnych zamyka się w kwocie ok. 35,5 mln zł. Wyłoniony w przetargu wykonawca już zaczyna realizację zadania. Ma dwa miesiące na opracowanie projektów. Całość prac ma zamknąć się w okresie 12 miesięcy. Inwestycja ma kosztować ok. 30 mln zł, z czego 85% będzie dofinansowane ze środków unijnych.

Wiadomości Gliwice – od poniedziałku do piątku premiera telewizyjna w sieci Imperium Telecom o godz. 17:15:

r e k l a m a