Do pracy kierowane są zarówno osoby posiadające uprawnienia i umiejętności w określonym zakresie, jak i te które chcą je dopiero zdobyć. W ramach aktywizacji zawodowej skazani mają możliwość nauki zawodu, ukończenia kursów kwalifikacyjnych oraz zdobywania doświadczenia zawodowego. Po odpowiednim przygotowaniu i przeszkoleniu, zatrudniani są oni zarówno na terenie jednostki, jak i świadczą pracę na rzecz podmiotów i kontrahentów zewnętrznych. Więźniowie pracując spłacają zobowiązania alimentacyjne i sądowe lub pomagają finansowo swoim rodzinom oraz bliskim. Dzięki temu łatwiej jest im po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności wrócić do społeczeństwa.

Gliwiccy więźniowie pracują (fot. AŚ w Gliwicach):

Gliwicka jednostka kieruje również skazanych do wykonywania prac społecznych na rzecz organizacji pozarządowych i innych instytucji pożytku publicznego. Co ważne, ten typ zatrudnienia przynosi wymierne korzyści nie tylko lokalnej społeczności. W opinii samych skazanych niezwykle ważnym aspektem resocjalizacyjnej funkcji ich pracy okazuje się właśnie praca społeczna na rzecz innych osób lub instytucji. Ten rodzaj zatrudnienia został doceniony nie tylko przez osoby, które w przeszłości pracowały społecznie, ale również przez te które chciałyby ten rodzaj pracy podjąć w przyszłości (Łuczak, 2016).

W polskim systemie penitencjarnym po pierwszej wojnie światowej, pomimo zmieniających sie przepisów prawa i sytuacji społeczno politycznej, praca była już jednoznacznie rozumiana jako forma resocjalizacji. Dorobek myśli resocjalizacyjnej w znacznej mierze przyczynił się do tego, że resocjalizacja poprzez pracę posiada wysoce ugruntowane podstawy teoretyczne. Praca uznawana jest tym samym za jeden z podstawowych czynników resocjalizacyjnych (Ciosek, Pastwa-Wojciechowska, 2016, za: Machel, 1994). Badania wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi skazanym satysfakcję oraz daje możliwość efektywnego odbycia kary i powrotu do społeczeństwa.

“Praca dla Więźniów” to realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Więcej informacji na temat rządowego programu “Praca Dla Więźniów”, w tym informacje dotyczące specyfiki zatrudniania osób pozbawionych wolności, dostępnych jest pod adresem http://www.sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow.

Źródło: materiały prasowe AŚ Gliwice

Wiadomości Gliwice 30 stycznia:

r e k l a m a