Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość osoby, która pozostawiła śmieci pod wiaduktem. Sprawca za swój czyn został ukarany mandatem karnym w kwocie 300 złotych. Ostatecznie odpady zostały uprzątnięte.

Straż Miejska w Gliwicach przypomina:

zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń – Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Wiadomości Gliwice – od poniedziałku do piątku premiera o godz. 17:15 w sieci kablowej Imperium Telecom:

r e k l a m a