– Wiele lat zabiegaliśmy o utworzenie związku metropolitalnego. Dziś, kiedy metropolia stała się rzeczywistością, przyszedł czas na jeszcze cięższą wspólną pracę. – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic – Do najważniejszych zadań należy przeorganizowanie i ujednolicenie transportu publicznego i od tego właśnie zaczęliśmy. Jednak GZM to wiele innych szans, choćby na lepsze zarządzanie planowaniem przestrzennym, szpitalnictwem czy kulturą. Zapraszam wszystkich mieszkańców Gliwic do debaty o metropolii i jej przyszłości.

W czasie debaty gliwickiej mowa będzie m.in. o komunikacji w Gliwicach w kontekście specyfiki tego miasta; czy jako jedno z wiodących miast Metropolii Gliwice skłonne są uznać prymat Katowic, czy raczej rywalizować z nimi; o tym, że na pewno są już liderem w dziedzinie innowacyjności i nowych technologii, a także  o tym, jakie korzyści dostrzegają w przynależności do GZM, a jakie wiążą z tym obawy. Poruszona zostanie również kwestia polityki spójności metropolitalnej w kontekście Funduszu Solidarności.

Spotkanie w Gliwicach odbędzie się 28 lutego, o godz. 16.30, do Urzędu Miejskiego, sala 146, I piętro, wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Debaty odbywają są co dwa tygodnie w miastach i gminach tworzących Metropolię. Podczas spotkań poruszane są ważne kwestie metropolitalne – transport publiczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kształtowanie przestrzeni, promocja całego obszaru Metropolii, a także zagadnienia związane ze specyfiką miast  i gmin, w których odbywają się spotkania.

Tematy te omawiane są przez członków Zarządu G-ZM, przedstawicieli władz miast i gmin członkowskich oraz zaproszonych gości, ekspertów, społeczników i dziennikarzy. Spotkania, ze względu na swój otwarty charakter, są także okazją do zabrania głosu przez mieszkańców.

Cały cykl prowadzi, doświadczony w tematyce metropolitalnej, dziennikarz Dziennika Zachodniego – red. Marcin Zasada.

Miejsca i terminy kolejnych spotkań znajdziecie na profilu FB Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tam też transmitowana jest każda z debat.

Wiadomości Gliwice od poniedziałku do piątku premiera telewizyjna w sieci kablowej Imperium Telecom o godz. 17:15:

r e k l a m a