Jeździsz DTŚ? Sprawdź jakie zmiany czekają na kierowców!

W nocy z wtorku na środę tj. 27/28 02.2018 nastąpią zmiany w organizacji ruchu na zabrzańskim (oraz częściowo gliwickim) odcinku Drogowej Trasy Średnicowej poinformował Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

680

Z ruchu zostanie wyłączona jezdnia w kierunku Katowic (na całej szerokości i długości) z ograniczeniem funkcjonalności na rondzie Roosevelta (brak możliwości wjazdu w kierunku Katowic). Planowany okres realizacji to ok. 3 miesiące.

Po zakończeniu tej części prac nastąpi rozpoczęcie analogicznych robót na drugiej jezdni (w kierunku Gliwic). Planowany termin zakończenia to lipiec a może nawet sierpień 2018r.

Powyższe zmiany spowodowane są przystąpieniem Wykonawcy – EUROVIA Polska SA do remontu nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej, w ramach udzielonej gwarancji.

Poniżej komunikat Wykonawcy:

„EUROVIA Polska S.A. informuje, że w ramach udzielonej gwarancji od dnia 27.02.2018 roku na odcinku DTŚ od granicy z miastem Gliwice do węzła z Rondem Sybiraków wykonywane będą przez naszą spółkę roboty drogowe kolejnego etapu naprawy nawierzchni jezdni (etap Ib), zgodne z zaakceptowanym harmonogramem robót.

Przewidywany okres prac potrwa około 5 miesięcy – czyli do końca lipca bieżącego roku.

Wykorzystane zostaną przewiązki wykonane przez EUROVIA Polska SA w roku 2017r, które to umożliwią przekierowanie ruchu na jedną jezdnię. Z czego w pierwszej kolejności zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia w kierunku Katowic – do maja 2018 r, a następnie prace rozpoczną się na jezdni w kierunku Gliwic i obejmą również łącznice wjazdowe i wyjazdowe trasy (węzeł Roosevelta). Działanie to umożliwi utrzymanie ciągłości ruchu tranzytowego w obydwu kierunkach. Z uwagi na prowadzone roboty będą jednak występowały ograniczenia w możliwości korzystania z poszczególnych zjazdów i wjazdów na DTŚ.

Równocześnie Wykonawca rozpoczyna prace w rejonie pochylni dla pieszych. Wyłączona dla ruchu pieszego będzie również kładka nad torami PKP.

Mając na celu możliwie maksymalne zredukowanie utrudnień dla kierowców w trakcie prowadzenia robót, w oparciu o przeprowadzone obserwacje i trwające pomiary geodezyjne a także na podstawie licznych badań i analiz wykonanych przy udziale ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, do wykonania przyjęto zoptymalizowane rozwiązania technologiczne oraz rozłożone w czasie etapowanie prac.

W imieniu EUROVIA Polska SA pragniemy przeprosić kierowców za wszelkie utrudnienia i niedogodności podczas prowadzonych prac remontowych.”

Wiadomości Gliwice z 26 lutego:

r e k l a m a