Pierwszym etapem przedsięwzięcia były ogólnokrajowe konsultacje, podczas których młodzież w wieku 16-19 lat miała okazję przedstawić swoje spostrzeżenia oraz pomysły w kontekście edukacji i aktywności społecznej. W związku z tym daliśmy możliwość młodzieży z całej Polski (w badaniu wzięło udział ponad 1000 osób), by wypowiedziała się w sprawach ważnych z punkyu widzenia ucznia oraz aktywnego obywatela.

Kolejny etap projektu to wytypowanie 60 uczestników badania i zaproszenie na ogólnopolską konferencję, która odbędzie się w dniach 5-9 marca w Gliwicach. Uczestnikami konferencji będzie młodzież z całej Polski (między innymi z: Łodzi, Lublina, Warszawy, a także mniejszych miast) oraz młodzież z gliwickich szkół. Wspólne spotkanie w Gliwicach będzie okazją do integracji aktywnej społecznie młodzieży, promocji miasta, ale przede wszystkim do wypracowania zaleceń i rekomendacji względem ustawodawstwa dotyczącego systemu edukacji i prawa związanego z szeroko rozumianą aktywnością społeczną. W ciągu pięciu dni, poprzez działania warsztatowe, wizyty studyjne, wykłady, dyskusje, uczestnicy, przy współudziale specjalistów i opiekunów ze strony GCOP, będą omawiać aktualny stan edukacji i aktywności społecznej młodzieży w Polsce i precyzować możliwe kierunki rozwoju tych sfer, a także konkretnych rozwiązań, które mogłyby wejść w życie. Każdy etap konferencji będzie monitorowany przez pracowników GCOP, odnotowywane będą ważne uwagi, istotne sytuacje, opinie młodzieży oraz zdanie specjalistów. Szczegółowy plan konferencji stanowi osobny załącznik do korespondencji, wymienione tam są nazwiska potwierdzonych specjalistów, którzy będą współpracować z młodzieżą. Ze względu na nieprzewidziane odwołanie obecności niektórych gości, skład specjalistów jest wciąż kompletowany.

Końcowym elementem realizacji projektu będzie spisanie wniosków, opracowanie w formie folderu rekomendacji dotyczącego przyszłego ustawodawstwa związanego z edukacją i aktywnością społeczną. Opracowanie zostanie przesłane do wszystkich uczestników  konferencji, istotnych jednostek, ze względu na tematykę, oraz do decydentów na poziomie krajowym i europejskim. W rezultacie ich propozycje oraz wypracowane podczas konferencji zalecenia zostaną rozpowszechnione wśród decydentów na poziomie lokalnym, krajowym oraz europejskim.

Wiadomości Gliwice od poniedziałku do piątku premiera telewizyjna w sieci kablowej Imperium Telecom o godz. 17:15:

r e k l a m a