Roboty rozpoczęły się przypomnijmy rozpoczęły się w poniedziałek 12 marca. Dla kierowców oznacza to dalsze objazdy. Wraz z przesunięciem terminu otwarcia wydłuża się czas obowiązywania tymczasowej trasy autobusowej linii A4. W przypadku dalszych niekorzystnych warunków atmosferycznych termin otwarcia ul. Siemińskiego może ulec zmianie – poinformował Zarząd Dróg Miejskich na swojej stronie internetowej. Pierwotnie otwarcie woonerfu planowano na pierwszy dzień wiosny, który wypada właśnie dziś.

Woonerf na ul. Siemińskiego – stan na 21 marca:

Wiadomości Gliwice od poniedziałku do piątku premiera telewizyjna w sieci kablowej Imperium Telecom o godz. 17:15:

r e k l a m a