Dzięki udogodnieniom możemy – bez ograniczenia czasowego – korzystać z różnych usług on-line na wielu urzędowych portalach. Za ich pośrednictwem między innymi złożyć można wniosek o wydanie lub utratę dowodu osobistego, a także od stycznia tego roku możemy zameldować lub wymeldować się na pobyt stały i czasowy. Dodatkowo coraz więcej urzędów udostępnia takie usługi jak : zwolnienia lekarskie i składki, odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu lub zgłoszenie urodzenia dziecka. Warunkiem koniecznym jest założenie profilu zaufanego który za pomocą elektronicznego podpisu, potwierdza naszą tożsamość i uprawnia do załatwienia wielu spraw urzędowych. Więcej szczegółów na stronach: www.obywatel.gov.pl i www.zus.pl/portal/

Wiadomości Gliwice od poniedziałku do piątku premiera telewizyjna w sieci kablowej Imperium Telecom o godz. 17:15:

r e k l a m a