Premier Gowin wręczy rektorowi Politechniki czek na 29 mln złotych!

Symboliczny czek na niemal 29 mln zł odbierze rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina już w najbliższy piątek na Politechnice Śląskiej. Oprócz gliwickiej uczelni minister wręczy wielomilionowe symboliczne czeki jeszcze sześciu innym szkołom wyższym z województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Uroczystość odbędzie się 6 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Senatu Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach.

415

Czeki z rąk Jarosława Gowina odbiorą rektorzy siedmiu uczelni z województwa śląskiego: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

„Zintegrowane Programy Uczelni” to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze naszego kraju. W ramach programu uczelnie mogły otrzymać środki przeznaczone przede wszystkim na nowe programy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażowych oraz dodatkowych kierunków, m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie. Projekt jest realizowany przy użyciu strumieni finansowania przeznaczonych dla różnego typu uczelni. Jedna uczelnia mogła składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki.

W tym roku NCBR przeznaczył prawie 700 mln zł w ramach I ścieżki programu i blisko 250 mln zł w ramach II ścieżki. W ramach I ścieżki, w której maksymalna kwota dofinansowania mogła wynieść 30 mln zł, Politechnika Śląska otrzymała 28 869 879,42 zł dofinansowania, Uniwersytet Śląski – 12 638 671,74 zł, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – 11 469 974,18 zł, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – 6 478 787,67 zł, a Śląski Uniwersytet Medyczny – 1 401 071,88 zł. W ramach ścieżki II dofinansowanie uzyskały dwie szkoły wyższe z województwa śląskiego – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 4 976 910,34 zł, a także Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – 2 994 126,57 zł. Politechnika Śląska, uzyskując prawie 29 mln zł, otrzymała drugie największe dofinansowanie spośród wszystkich polskich szkół wyższych oraz największe na Śląsku. Gliwicka uczelnia uzyskała dofinansowanie na projekt „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.

Celem nagrodzonego projektu jest przeprowadzenie w ciągu najbliższych czterech lat głębokich zmian w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania gliwickiej uczelni, tak aby Politechnika Śląska mogła pełnić rolę Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Będzie ono miało bardziej interdyscyplinarny charakter niż dotychczas. Na Politechnice Śląskiej będzie także rozwijana nowoczesna Szkoła Doktorów, która będzie oferowała interdyscyplinarny model kształcenia w 11 dyscyplinach naukowych. Zostaną również uruchomione kolejne kierunki studiów w języku angielskim, co wpłynie na wzrost umiędzynarodowienia uczelni. Obecnie Politechnika Śląska oferuje studia w języku angielskim na 16 kierunkach.

Źródło: Biuro Prasowe Politechniki Śląskiej

Wiadomości Gliwice od poniedziałku do piątku premiera telewizyjna w sieci kablowej Imperium Telecom o godz. 17:15:

r e k l a m a