Szkoła przy Toszeckiej dawniej

Szobiszowice są jedną z najstarszych dawnych wsi (po Starych Gliwicach), na kanwie których lokowano miasto Gliwice. Istniejący tu stary kościół św. Bartłomieja z XIII w. jest prawdziwym dowodem na taki stan rzeczy.

807

Staraniem wielu osób i ówczesnych instytucji powstała tu na przełomie XVII/XVIII wieku jedna z pierwszych szkół. W roku 1825 na miejscu starej szkoły zbudowano obiekt murowany – ten który oglądamy przy ul. Toszeckiej do dziś.

W okresie powstania, jeden z fragmentów zespołu budynków był przeznaczony na szkołę ewangelicką (na mapce „Ew. Schule”). Dzielnica Szobiszowice stała się w XIX w/.jednym z centrów fabrycznych Gleiwitz, stąd duża ilość ewangelików przybyłych tu z głębi Prus za pracą. Mieli tu oni swój fragment cmentarza – to „cypel” na obecnym skwerze naprzeciwko szkoły.

Szkołę zbudowano w 2/3 z funduszy miasta i hr. Welczka, oraz w 1/3 z funduszy gminy.

Dzielnica Szobiszowice stała się w XIX w/.jednym z centrów fabrycznych Gleiwitz, stąd duża ilość ewangelików przybyłych tu z głębi Prus za pracą. Mieli tu oni swój fragment cmentarza – to „cypel” na obecnym skwerze naprzeciwko szkoły.

W okresie lat 1925-30 szkoła kształciła ok. 800 uczniów rocznie, a wcześniej – w roku 1910 blisko 1300. Co ciekawe, do szkoły uczęszczały dzieci niemieckojęzyczne (438), polskojęzyczne (392) i dwujęzyczne (459).

W okresie początkowych miesięcy roku 1945 szkołę zamieniono w radziecki lazaret wojskowy (tak jak wszystkie szkoły w Gliwicach).

Jak wyglądała dzielnica w okresie funkcjonowania szkoły? Proszę obejrzeć dawne fotografie. To inny zupełnie świat, jedynie budynek szkolny wygląda dziś tak samo jak przed wiekiem.

Autor: Marian Jabłoński

Dawna szkoła przy Toszeckiej stanie się biurowcem [WIZUALIZACJE]

r e k l a m a