DTŚ w Zabrzu – remont trwa, sprawdź co się zmieniło!

Kolejne zmiany w organizacji ruchu na zabrzańskim (oraz częściowo gliwickim) odcinku Drogowej Trasy Średnicowej! Sprawdź co się zmieniło!

381

Pod koniec lutego z ruchu została wyłączona jezdnia w kierunku Katowic (na całej szerokości i długości) z ograniczeniem funkcjonalności na rondzie Roosevelta (brak możliwości wjazdu w kierunku Katowic).

Po zakończeniu tej części prac nastąpiło rozpoczęcie analogicznych robót na drugiej jezdni (w kierunku Gliwic). Nie ma możliwości wjechania na DTŚ z ronda Sybiraków, za to możemy już zjechać do centrum Zabrza. Wprowadzono w związku ze zmianami nową organizację ruchu i znaki.

Remont DTŚ w Zabrzu: Planowany termin zakończenia prac to lipiec a może nawet sierpień 2018 r.

ZMIANY SPOWODOWANE SĄ PRZYSTĄPIENIEM WYKONAWCY – EUROVIA POLSKA SA DO REMONTU NAWIERZCHNI I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, W RAMACH UDZIELONEJ GWARANCJI – informował na swojej stronie internetowej w lutym Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Poniżej komunikat Wykonawcy:

„EUROVIA Polska S.A. informuje, że w ramach udzielonej gwarancji od dnia 27.02.2018 roku na odcinku DTŚ od granicy z miastem Gliwice do węzła z Rondem Sybiraków wykonywane będą przez naszą spółkę roboty drogowe kolejnego etapu naprawy nawierzchni jezdni (etap Ib), zgodne z zaakceptowanym harmonogramem robót.

Przewidywany okres prac potrwa około 5 miesięcy – czyli do końca lipca bieżącego roku.

Wykorzystane zostaną przewiązki wykonane przez EUROVIA Polska SA w roku 2017r, które to umożliwią przekierowanie ruchu na jedną jezdnię. Z czego w pierwszej kolejności zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia w kierunku Katowic – do maja 2018 r, a następnie prace rozpoczną się na jezdni w kierunku Gliwic i obejmą również łącznice wjazdowe i wyjazdowe trasy (węzeł Roosevelta). Działanie to umożliwi utrzymanie ciągłości ruchu tranzytowego w obydwu kierunkach. Z uwagi na prowadzone roboty będą jednak występowały ograniczenia w możliwości korzystania z poszczególnych zjazdów i wjazdów na DTŚ.

Równocześnie Wykonawca rozpoczyna prace w rejonie pochylni dla pieszych. Wyłączona dla ruchu pieszego będzie również kładka nad torami PKP.

Mając na celu możliwie maksymalne zredukowanie utrudnień dla kierowców w trakcie prowadzenia robót, w oparciu o przeprowadzone obserwacje i trwające pomiary geodezyjne a także na podstawie licznych badań i analiz wykonanych przy udziale ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, do wykonania przyjęto zoptymalizowane rozwiązania technologiczne oraz rozłożone w czasie etapowanie prac.

W imieniu EUROVIA Polska SA pragniemy przeprosić kierowców za wszelkie utrudnienia i niedogodności podczas prowadzonych prac remontowych.”

r e k l a m a