Skąd Gliwice mają wodę? Część 2

719

Dobrodziejstwo posiadania złóż wody docenili właściciele zakładów wodociągowych w Karchowicach Zawadzie sprzedając ją prawie do wszystkich miast Górnego Śląska. Kiedy jednak wody tej potrzeba było dużo i coraz to więcej (przecież miasta się rozrastały w ludność i ciągle nowe fabryki) okazało się, że jej sprowadzanie z daleka kosztuje krocie. Szukano tej wody poprzez wiercenia na swoim terenie i tak też postąpiły Gliwice. Znaleziono wodę m.in. w rejonie Łabęd, skąd czerpana jest do dziś. Jednak – ze względów sanitarnych jest dziś uzdatniana. Co to znaczy? Proszę przeczytać fragment scenariusza a potem obejrzeć II cz. filmu Detektywa Historii „Woda dla Gliwic”.

„W Stacji Uzdatniania Wody Łabędy zlokalizowanej przy ul. Kanałowej w Gliwicach prowadzony jest proces uzdatniania.

Woda tłoczona jest na aeratory o średnicy 2400 mm w celu utlenienia związków żelaza oraz usunięcia rozpuszczalnych gazów poprzez napowietrzenie. Następnie poddawana jest procesowi filtracji (odżelaziacze) na filtrach piaskowo-żwirowych. Woda uzdatniona po pierwszym stopniu filtracji mieszana jest z wodą ozonowaną w mieszaczu statycznym i podawana na kolumny kontaktowe. Ozonator zapewnia wymaganą dawkę ozonu, niezbędną do utlenienia zawartych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Z kolumn kontaktowych woda kierowana jest na II stopień filtracji w celu usunięcia manganu. Woda uzdatniona poddawana jest dezynfekcji końcowej przy użyciu lamp UV.

W celu zabezpieczenia wody przed skażeniem wtórnym istnieje możliwość chlorowania końcowego. Podchloryn sodu stosowany do dezynfekcji wytwarzany jest na miejscu. Woda uzdatniona magazynowana jest w 4 zbiornikach po 3000 m3 pojemności każdy.

Prowadzone jest także badanie wartości wszystkich parametrów mikrobiologicznych – bakterii grupy coli i legionella, enterokoki kałowych, oraz parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych (mętność, barwa, zapach, pH, przewodność właściwa, twardość ogólna, jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, glin, siarczany, chlor wolny).”

W galerii pokazujemy sporo unikalnych zdjęć z wnętrza wodnych wież ciśnień przy ul Poniatowskiego i Sobieskiego. Tamten świat już minął, pozostały nam tylko filtry, ozonowanie i usuwanie z wody enterokoków kałowych.

Wieża ciśnień przy ul. Sobieskiego w Gliwicach (fot. Marian Jabłoński):

Wieża ciśnień przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach (fot. Marian Jabłoński):

Detektyw Historii do zobaczenia w każdą środę (powtórka w sobotę) w Telewizji Imperium dostępnej w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telecom. Premiera o godz. 16:30! Powtórki co dwie godziny – tj. o 18:30, 20:30, 22:30.

r e k l a m a