Za nielegalną reklamę zapłaci mandat w wysokości 500 złotych!

W centrum miasta patrol strazy miejskiej zauważył mężczyznę, który rozklejał plakaty na słupach oświetleniowych, oraz znakach drogowych.

276

Strażnicy ustalili, że 21-latek nie posiada zgody na umieszczanie ogłoszeń. W związku z tym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym w kwocie 500 złotych oraz zobowiązano go do usunięcia wcześniej umieszczonych plakatów.

Straż miejska w Gliwicach przypomina jednocześnie, że umieszczanie plakatów, ogłoszeń, reklam, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi wykroczenie z art. 63a kodeksu wykroczeń:

każdy kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez wymaganej zgody właściciela lub zarządcy budynku, ogrodzenia, latarni itp., podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

r e k l a m a