Rocznik 1970, urodzony w Czeladzi, wykształcenie średnie, pracował w kopalni KWK „Sośnica” jako informatyk. W latach 2010-2015 sprawował mandat radnego Rady Miasta Gliwice, pełnił w niej funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Od 2015 roku poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał 4884 głosów w okręgu 29 w Gliwicach. W Sejmie jest członkiem następujących Komisji i Podkomisji:
– Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
– Gospodarki i Rozwoju,
– Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności,

r e k l a m a