Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego o Mistrzostwach i codziennej pracy ratowników