Zostań studentem Politechniki Śląskiej. Ruszył nabór!

Rozpoczęła się rekrutacja na studia oferowane na Politechnice Śląskiej. Odbywa się ona poprzez zupełnie nową stronę internetową a w ofercie edukacyjnej są aż cztery nowe kierunki studiów.

240

Rekrutacja na studia na Politechnice Śląskiej odbywa się elektronicznie poprzez stronę www.rekrutacja.polsl.pl, która zyskała zupełnie nowe oblicze i nowe funkcjonalności, jak kalkulator do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego czy intuicyjna wyszukiwarka kierunków studiów.

Kandydaci na studia na Politechnikę Śląską będą mogli rekrutować się w ramach trzech naborów. W ramach jednego naboru mogą natomiast wybrać aż cztery kierunki studiów – kierunek podstawowy, na którym najbardziej im zależy, a także do trzech kierunków tzw. kolejnego wyboru.

W tym roku kandydaci na Politechnikę Śląską mają do wyboru ponad 50 kierunków studiów na 15 wydziałach w trzech śląskich miastach: Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.

Nowością w ofercie edukacyjnej są:

– budownictwo podziemne na Wydziale Budownictwa

– fizyka techniczna w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym

– gospodarka obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

– gospodarka surowcami mineralnymi na Wydziale Górnictwa i Geologii.

Na maturzystów czeka również do wyboru coraz większa liczba kierunków o profilu praktycznym, na którym odbywa się obowiązkowa praktyka, trwająca co najmniej 3 miesiące.

Warto również zwrócić uwagę na studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Kierunek ten jest prowadzony wspólnie z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczną a jego studenci już od pierwszego roku studiów równolegle zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe w ramach płatnych staży w firmach z branży automotive.

Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim na 16 kierunkach studiów. To doskonała oferta dla tych, którzy planują w przyszłości pracować w międzynarodowych firmach.

Najpopularniejszymi kierunkami podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia były: informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura oraz transport.

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018! Gliwicka uczelnia zanotowała znaczny awans w porównaniu z ubiegłym rokiem i uzyskała nagrodę specjalną AWANS 2018.

r e k l a m a