Wydarzenie rozpoczęło się na Cmentarzu Garnizonowym w Katowicach, na którym odbył się apel inauguracyjny oraz złożenie kwiatów na mogile kpt. Roberta Oszka – który jest jednym z bohaterów szlaków głównych.. Harcerze biorący udział w Odrzańskim Spływie Wiosennym mieli okazję wziąć udział w jednej z trzech głównych tras Spływu – spływ Rzeką Rudą (im. phm. Stanisława Wolnego „Baranka”), Rzeką Odrą (im. ppłk Tadeusza Puszczyńskiego „Konrada Wawelberga”) oraz Kanałem Gliwickim (im. kpt. Roberta Oszka). Wśród uczestników spływu Kanałem Gliwickim, który rozpoczynał się w dwóch miejscach – większe jednostki wodowane były w Marinie Gliwice, mniejsze – w Łabędach – byli także harcerze z 12 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Mistral”. Wszyscy harcerze po przebyciu tras spływu spotkali się w Januszkowicach na wspólnym biwaku.

Jednym z celów Odrzańskiego Spływu Wiosennego było upamiętnienie walk Ślązaków o swoją tożsamość w trzech Powstaniach Śląskich. Harcerze z całego Śląska mieli okazję także podziwiać walory przyrodnicze naszego regionu – w tym Kanału Gliwickiego. Zakończenie spływu na Górze Świętej Anny oraz jego majowy charakter ściśle związane było z wydarzeniami III Powstania Śląskiego.

r e k l a m a