„Rok Szkolnej Aktywności” – gala podsumowująca

136

Laureaci w kategorii „Działanie długofalowe”
· Zespół Szkół im. Janusza Korczaka – Współpraca z Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
· Liceum Ogólnokształcące nr 5 – Senior na 5
· Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Współpraca z Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
Wyróżnienie
· Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych – Współpraca z Domem Opieki „Opoka” w Gliwicach

Nagroda specjalna (SAWRM)
· Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 3 – Świąteczna paczka dla chorych

Laureaci w kategorii „Wydarzenie”
· Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych – XII Festiwal Dreams&Teams
· Zespół Szkół im. Janusza Korczaka – Dzień Promocji Zdrowia i Urody
· Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 3 – Bal karnawałowy dla pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”

Wyróżnienie
· Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 – Dzień Życzliwości

Nagroda specjalna (SAWRM)
· Szkoła Podstawowa nr 18 – Posprzątaj grób bohatera

r e k l a m a