30-lecie istnienia Koła Gliwickiego Towarzystwa im. św. Brata Alberta

114

Z datą 17 czerwca związane jest święto – wspomnienie świętego Brata Alberta. W niedzielę w schronisku prowadzonym przez koło gliwickie Towarzystwa imienia tegoż właśnie świętego obchodzono 30-lecie istnienia tej instytucji. Była uroczysta msza, występy dzieci ze szkoły w Bojkowie a także podziękowania dla osób i instytucji, które wspierają działalność towarzystwa. Wśród wyróżnionych znalazła się także nasza telewizja.

r e k l a m a