W drugiej połowie miesiąca lipca planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Jagiellońskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia to głównie przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, ale wcześniej żmudne prace przygotowawcze związane z usuwaniem torowiska czy wymianą sieci uzbrojenia podziemnego.

Lista prac na odcinku od ul. Ks. Hlubka do skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej, Zabrskiej i Konarskiego jest dłuższa. W tym miejscu powstanie także ścieżka rowerowa, uporządkowane zostaną miejsca postojowe.

Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Na potrzeby sprawnego przeprowadzenia remontu ulicy, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. W chwili obecnej rozważane są różne warianty z zamknięciem odcinka włącznie, gdzie realizowane będą prace.

Źródło: ZDM Gliwice

r e k l a m a