Kto może zostać członkiem Rady Seniorów?

Kandydować do Rady może każdy mieszkaniec Gliwic powyżej 65 roku, który zgłosi swój udział osobiście i uzyska poparcie minimum 30 osób. Jak również przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób w podeszłym wieku, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Podmioty te mają możliwość zgłoszenia tylko jednego przedstawiciela, bez względu na jego wiek.

Sam proces zgłaszania swojej kandydatury jest bardzo prosty. Na stronie Gliwice.eu i www.gcop.gliwice.pl można pobrać formularz zgłoszeniowy oraz listy poparcia. Dokumenty można odebrać również w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Studzienna 6, ul. Zwycięstwa 1/1, ul. Barlickiego 3, ul. Kościuszki 35, ul. Jagiellońska 21, CSK Łabędź – ul. Partyzantów 25).

Nabór do gliwickiej Rady Seniorów

Wyniki naboru pojawią się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (www.gcop.gliwice.pl). Prezydent Gliwic zatwierdzi ostateczny skład Rady. Jeśli swoją kandydaturę zgłosi mniej niż jedenaście osób, cała procedura zostanie powtórzona.

W gliwickiej Radzie Seniorów zasiądzie piętnaście osób, w tym jedenastu wybranych przez przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, dwóch członków wyłonionych przez prezydenta miasta oraz dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta. Kadencja członków Rady ma potrwać dwa lata. Obrady będą odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Po co Rada Seniorów?

Założeniem Rady Seniorów jest wspieranie interesów osób w podeszłym wieku w polityce samorządowej, inicjowanie przedsięwzięć integrujących społeczeństwo seniorów oraz wzmacnianie ich aktywności obywatelskiej czy pozycji w społeczeństwie. Zasady działania Rady ma określać statut, a także ustalony przez członków regulamin pracy.

r e k l a m a