Oznakuj swój rower i zniechęć złodzieja

Dziś, tj. 6 sierpnia i 26 sierpnia w godz. 15.30 – 18.00 w jednostce Straży Miejskiej w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2A odbędzie się kolejna bezpłatna akcja znakowania rowerów.

62

Od kwietnia tego roku zostało oznakowanych już 268 jednośladów. Każdy rower został oznaczony numerem ewidencyjnym, który od razu został wpisany do rejestru.

Celem Akcji Straży Miejskiej w Gliwicach „Oznakuj swój rower” jest zapobiegnięcie kradzieży jednośladów oraz identyfikacja odnalezionych rowerów.

Na czym polega znakowanie? Na wykorzystaniu mikroudarowej technologii, która pozwala na wygrawerowanie oznaczenia, które powoduje zmiany w strukturze materiału, dzięki czemu można je wykryć nawet po zatarciu znaków na powierzchni.

Gdzie jest ono wykonywane? Strażnik miejski przy pomocy engrawera (urządzenia elektrycznego) na spodniej części ramy roweru dokonuje oznakowania.

Co oznacza kod na naszym rowerze? Kod składa się z serii znaków – trzech liter niepowtarzalnego numeru składającego się z cyfr oraz litery SMG, np. SMG/1/RRRR, gdzie: SM – Straż Miejska, G – Gliwice, numer porządkowy kodu (według ścisłego zarachowania), R – rok.

Ważne jest również to, że na oznakowanych rowerach zostaną umieszczone naklejki „Uwaga Rower Oznakowany”, które pojawią się w miejscu wskazanym przez właściciela.

Jakie dokumenty należy posiadać? Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości lub w przypadku osób niepełnoletnich z aktualną legitymacją szkolną.

Co przed oddaniem roweru? Każdy uczestnik musi zapoznać się z regulaminem, co potwierdzi pisemnym oświadczeniem. Dodatkowo, musi on wypełnić deklarację przystąpienia do programu. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację powinien wypełnić opiekun prawny.

Jednak najważniejszym warunkiem przystąpienia do programu jest prawidłowe wyposażenie roweru.

Co mamy przez to rozumieć? Rower powinien być wyposażony:

– w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej;

– z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

– w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;

– w dzwonek.

r e k l a m a