Konkrety w sprawie budowy brakującego odcinka zachodniej obwodnicy

Konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM złożyło najkorzystniejszą ofertę w rozstrzygniętym właśnie przetargu na budowę fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego.

214

W majowym przetargu wystartowało 5 podmiotów. Najtańsza oferta opiewała na ponad 82 mln zł, a najdroższa na ponad 102 mln zł. Każda z nich mieściła się w założonym budżecie inwestorskim. Termin realizacji i okres gwarancji był taki sam, w związku z czym wybrano najtańszą ofertę złożoną przez Eurovia Polska – PRUIM.

Po zakończeniu postępowania przetargowego nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Może to nastąpić jeszcze w tym roku.

Zachodnia obwodnica Gliwic – którędy będzie przebiegać?

Odcinek zachodniej obwodnicy, który będzie liczył 3,2 km, ma przebiegać polami w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik, a dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

W przyszłości, odcinek ten będzie częścią drogi krajowej nr 78 relacji Chałupki – Chmielnik przejmując ruch i funkcje drogi krajowej z obecnego, mocno korkującego się w godzinach szczytu, pobliskiego odcinka „78”.

Przyszły fragment zachodniej obwodnicy miasta będzie miał jednią jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększy się do dwóch, dzięki czemu przepustowość ruchu będzie lepsza.

To nie koniec zmian. Zostanie rozbudowana ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4 (odcinek o długości 0,6 km). Zaplanowano również przebudowę dróg poprzecznych: Ul. Orkana i ul. Wójtowska. Powstaną nowe skrzyżowania z ulicami: Ku dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa, a także około 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Dodatkowo, wybudowana zostanie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Powstanie także zatoka dla służb kontrolnych i dwóch zatok z wagami samochodowymi.

Trasa będzie oświetlona i wyposażona w urządzenia ITS (np. tablice zmiennej treści) oraz stację meteorologiczną. Zaprojektowano estakadę składającą się z dwóch przęseł o rozpiętości 32 metrów, aby chronić korytarz ekologiczny (dolina potoku Doa).

r e k l a m a