Jeśli jednak nie będziecie mieć możliwości oddania niepotrzebnych rzeczy w tym terminie, nic straconego! Można to uczynić od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 17.00 oraz w soboty od godz. 7.00 do 13.00 przy ul. Rybnickiej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pamiętajmy, że nie wolno wyrzucać do kontenera na odpady komunalne zużytego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego. Zawarte w nich szkodliwe substancje, takie jak rtęć, freon czy kadm, mogą po wydostaniu się na zewnątrz, przeniknąć do gleby i wód gruntowych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Wszystkie zebrane od mieszkańców elektroodpady są ponownie przetwarzane. Miasto przekazuje je bezpośrednio Zakładowi Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego spółki Biosystem w Bolęcinie.

Ze środków, które samorząd pozyskuje sprzedając odpady, kupowany jest sprzęt sportowy dla gliwickich szkół i przedszkoli.

r e k l a m a