W zeszły weekend (11 – 12 sierpnia) na ul. Szarej w Gliwicach Straż Miejska znalazła aż 5 zniszczonych rowerów. Strażnicy niezwłocznie poinformowali o tym fakcie operatora systemu.
Straż Miejska w Gliwicach apeluje, aby odstawiać i odpowiednio zabezpieczać wypożyczone rowery w miejscach do tego przeznaczonych. Prośba skierowana jest także do osób, które znajdą porzucony rower. Należy ten fakt zgłosić dyżurnemu Straży Miejskiej w Gliwicach pod numerem telefonu 986 lub bezpośrednio operatorowi systemu GRM – firmie Nextbike.
Przypominamy również, że użytkownicy miejskiego roweru nie są anonimowi i za nieprzestrzeganie regulaminu mogą zapłacić wysoką karę finansową.
Szanujmy przedmioty, które mają nam służyć w przyjemnej formie spędzania czasu!

r e k l a m a