50-lecie firmy OBRUM w Gliwicach

406

Półwiecze funkcjonowania OBRUM w Gliwicach stało się okazją do wielostronnego zaprezentowania Ośrodka i jego dorobku technicznego. Bardzo młoda załoga i kierownictwo, plus doświadczenie minionych 50 lat jest podstawą sukcesu OBRUM, produkującego polską myśl techniczną na potrzeby obronności kraju. Zapraszamy więc na relację z uroczystości 50-lecia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach.

Program do obejrzenia w piątek 21 września około godz. 17:10.

r e k l a m a