Ośrodek Harcerski w Łączy znów otwarty

W niedzielne popołudnie, 30 września, odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanego Ośrodka Harcerskiego w Łączy. Dzięki niemu harcerze z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej mają po raz pierwszy od wielu lat swoje miejsce wyjazdowe.

200

Popołudnie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną przez księdza hm. Piotra Larysza, po której nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez drużynowych wraz z Komendantem Hufca – phm. Patrykiem Rempałą. Następnie odbyła się gra terenowa, pozwalająca uczestnikom na zapoznanie się z leśnymi terenami wokół Ośrodka. Całość zakończyła się przy ognisku harcerskim, gdzie instruktorzy podzielili się swoimi wspomnieniami z dawnych wyjazdów i biwaków w Łączy.

Ośrodek w Łączy ma swoją długą historię. Został on utworzony w latach 60, jako baza gliwickiego Hufca. Przez wiele lat służył on nie tylko harcerzom, ale także skautom. Biwakowicze mogli się cieszyć dobrze zaopatrzoną bazą i otaczającą go przyrodą. Po wielu latach, gdy ośrodek ze względów technicznych musiał zostać zamknięty, harcerze z Gliwic ruszyli do akcji. Hufiec rozpoczął pozyskiwanie środków, m.in. poprzez akcję OdpalProjekt.pl, a liczne drużyny spędziły wiele godzin na pracach porządkowych i budowaniu nowej infrastruktury w Ośrodku.

Przed oficjalnym otwarciem, na terenie Ośrodka odbył się już pierwszy próbny biwak harcerzy ze Szczepu „Uroczysko”, potwierdzający gotowość do działania bazy. Mamy nadzieję, że Ośrodek stanie się miejscem wypoczynku nie tylko gliwickich harcerzy ale będzie także służył mieszkańcom powiatu gliwickiego.

Źródło: ZHP Gliwice

Ośrodek Harcerski w Łączy znów otwarty (fot. Kamil Widuch):

r e k l a m a