100 lat wyzwolonej Polski

152

Zapraszamy na Studio Prasowe TV Imperium w tematyce jak najbardziej aktualnej, gdyż o aspektach odzyskania niepodległości będą rozmawiali znawcy historii Polski i Gliwic-Andrzej Jarczewski z-ca red. naczelnego dwumiesięcznika Śląsk, oraz Zygmunt Partyka-prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

r e k l a m a