Pilotażowy projekt został już rozpoczęty, a zakończy się w kwietniu 2019 roku, czyli do końca sezonu grzewczego. Prognozy jakości powietrza są publikowane już na trzy dni do przodu. Interaktywna mapa dostępna jest pod adresem prognozy.gliwice.eu oraz w aplikacji mobilnej. Obserwujący mogą sprawdzić, czy zostaną przekroczone stężenia szkodliwych substancji oraz jakie będą warunki do uprawiania aktywności fizycznej na zewnątrz. Użytkownicy mogą również wybrać opcję otrzymywania informacji mejlowo.

Aplikację na telefon, która jest odwzorowaniem wersji komputerowej można pobrać, wchodząc w zakładkę INFORMACJE na stronie prognozy.gliwice.eu.

Na stronie prognozy.gliwice.eu można zapoznać się z prognozą stężenia pyłów PM 10 i 2,5, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz indeksu jakości powietrza. Indeks jest podawany w skali opisowej – od „bardzo dobry” do „bardzo zły”. Jego wartość jest liczona dla wszystkich substancji ujętych w prognozie i przyjmuje wartość najmniej korzystną. Oznacza to, że jeżeli wystąpi przekroczenie stężenia pyłu PM 2,5, a wszystkie pozostałe poziomy stężeń będą w normie, to indeks jakości powietrza będzie wyliczony zgodnie ze stężeniem pyłu PM 2,5. Będziecie korzystać?

r e k l a m a