Studencka Barbórka

103

250 studentów i zaproszonych gości bawiło się w sobotę podczas barbórkowej biesiady pod hasłem górnictwo i przemysł. Organizatorem wydarzenia był samorząd studencki Wydziału Górnictwa i Geologii. Na wydziale tym, wśród blisko 900 studentów, znajdziemy zarówno adeptów tradycyjnych specjalizacji związanych z wydobyciem, jak również kierunków ogólnoprzemysłowych. Dlatego tegoroczna studencka barbórka niekierowana była nie tylko na podtrzymanie kontaktów z branżą górniczą, ale również nawiązanie znajomości z firmami z innych dziedzin przemysłu.

Relacja z tego wydarzenia 15 listopada o 17.20 w 100% Gliwic.

r e k l a m a