W środę 21 listopada w Ratuszu na Rynku odbędzie się sesja Rady Miasta Gliwice. Początek posiedzenia o godz. 15.00.

Przebieg sesji można śledzić na żywo na www.gliwice.eu. Szczegółowy porządek obrad poniżej:

1. Postanowienie komisarza wyborczego

1a.Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

3. Ślubowanie Radnych.

4. Ślubowanie Prezydenta Miasta Gliwice.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Zakończenie obrad Sesji.

r e k l a m a