Na odcinku Zwycięstwa – Dworcowa (al. Przyjaźni) odbyło się małe drzewobranie. Otrzymaliśmy informację, że drzewo zdecydowano się ściąc po przeprowadzonych badaniach stanu fitosanitarnego. Mimo to, inicjatywa Zielonych Gliwic zgłasza wniosek o nasadzenia rekompensacyjne. Popieracie?

r e k l a m a